dvočlano društvo registrovano u APR BD 212 322 /2006; Trgovinski sud Novi Sad br.reg.uloška 1 - 1945

upisan i uplaćen osnovni kapital 3.768,75 EUR-a


 

MATIČNI BROJ 08193606
ŠIFRA DELATNOSTI 045210
REG. BROJ 22308193606
PIB 100462915
PDV 132702195

 

TEKUĆI RAČUNI
METALS BANKA NOVI SAD 335-853-21
MERIDIAN BANKA NOVI SAD 330-1500-4082

 

 

 

 

nazad